10.797222346,106.677222250

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC VIETTEL

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC VIETTEL
17/08/2020 - 04:08:48 PM | 361

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC VIETTEL

 

Viettel ngày càng có nhiều gói cước, chương trình khuyến mãi dành cho thuê bao di động trả trước, thuê bao di động trả sau, giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn phù hợp với chi phí và mục đích sử dụng của mình

 

Dưới đây là danh sách các gói khuyến mãi và hướng dẫn đăng ký:

 

I. V120: 120.000 vnđ/30 ngày

1. Chính sách gói cước

- 120.000 đồng miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng, 50 phút ngoại mạng và 2GB/ngày, chu kỳ 30 ngày.

- Khi hết 2GB/ngày dừng truy cập.

- Chính sách giá cước khác tính theo quy định gói cước chính.

2. Hướng dẫn sử dụng

- Hết 30 ngày hệ thống tự động gia hạn khuyến mại với cước phí là 120.000 đồng

- Để kiểm tra lưu lượng data còn lại: KTTK gửi 191

- Để kiểm tra lưu lượng thoại còn lại: Bấm gọi *102#

- Để hủy gói cước: soạn HUY gửi 191.

 

II. F90: 90.000 vnđ/30 ngày

1. Chính sách gói cước

- 90.000 đồng miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 15 phút gọi ngoại mạng, 250 tin nhắn nội mạng và 5GB data, chu kỳ 30 ngày.

- Khi hết số phút gọi miễn phí, cước tính theo gói cước chính, hết 5GB data truy cập theo gói MI chính (nếu có), trường hợp không sử dụng gói MI chính sẽ dừng truy cập.

- Chính sách giá cước khác tính theo quy định gói cước chính.

2. Hướng dẫn sử dụng

- Hết 30 ngày hệ thống tự động gia hạn khuyến mại với cước phí là 90.000 đồng

- Để kiểm tra lưu lượng data: KTTK gửi 191

- Để kiểm tra số phút gọi, tin nhắn: Bấm gọi *102#

- Để hủy gia hạn: soạn HUY [tên gói] gửi 191.

- Để hủy gói cước: soạn HUYDATA gửi 191.

 

III. F140: 140.000 vnđ/30 ngày

1. Chính sách gói cước

- Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 60 phút gọi ngoại mạng, 8GB data, chu kỳ 30 ngày.

- Khi hết số phút gọi miễn phí, cước tính theo gói cước chính, hết 8GB data truy cập theo gói MI chính (nếu có), trường hợp không sử dụng gói MI chính sẽ dừng truy cập.

- Chính sách giá cước khác tính theo quy định gói cước chính.

2. Hướng dẫn sử dụng

- Hết 30 ngày hệ thống tự động gia hạn khuyến mại với cước phí là 140.000 đồng

- Để kiểm tra lưu lượng data: KTTK gửi 191

- Để kiểm tra số phút gọi, tin nhắn: Bấm gọi *102#

- Để hủy gia hạn: soạn HUY [tên gói] gửi 191.

- Để hủy gói cước: soạn HUYDATA gửi 191.

 

IV. F190: 190.000vnd/30 ngày

1. Chính sách gói cước

- Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 100 phút gọi ngoại mạng, 9GB data, chu kỳ 30 ngày.

- Khi hết số phút gọi miễn phí, cước tính theo gói cước chính, hết 9GB data truy cập truy cập theo gói MI chính (nếu có), trường hợp không sử dụng gói MI chính sẽ dừng truy cập.

- Chính sách giá cước khác tính theo quy định gói cước chính.

2. Hướng dẫn sử dụng

- Hết 30 ngày hệ thống tự động gia hạn khuyến mại với cước phí là 190.000 đồng

- Để kiểm tra lưu lượng data: KTTK gửi 191

- Để kiểm tra số phút gọi, tin nhắn: Bấm gọi *102#

- Để hủy gia hạn: soạn HUY [tên gói] gửi 191.

- Để hủy gói cước: soạn HUYDATA gửi 191.

 

V. 3F90: 270.000 vnđ/90 ngày

1. Chính sách gói cước

- Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 15 phút gọi ngoại mạng, 250 tin nhắn nội mạng, 5GB data, chu kỳ 30 ngày * 3 chu kỳ.

- Khi hết số phút gọi miễn phí, cước tính theo gói cước chính, hết 5GB data truy cập truy cập theo gói MI chính (nếu có), trường hợp không sử dụng gói MI chính sẽ dừng truy cập.

- Chính sách giá cước khác tính theo quy định gói cước chính.

2. Hướng dẫn sử dụng

- Hết 3 chu kỳ hệ thống tự động gia hạn khuyến mại với cước phí là 270.000 đồng

- Để kiểm tra lưu lượng data: KTTK gửi 191

- Để kiểm tra số phút gọi, tin nhắn: Bấm gọi *102#

- Để hủy gia hạn: soạn HUY [tên gói] gửi 191.

- Để hủy gói cước: soạn HUYDATA gửi 191.

 

VI. 6F90: 540.000 vnđ/180 ngày

1. Chính sách gói cước

- Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 15 phút gọi ngoại mạng, 250 tin nhắn nội mạng, 5GB data, chu kỳ 30 ngày * 6 chu kỳ.

- Khi hết số phút gọi miễn phí, cước tính theo gói cước chính, hết 5GB data truy cập truy cập theo gói MI chính (nếu có), trường hợp không sử dụng gói MI chính sẽ dừng truy cập.

- Chính sách giá cước khác tính theo quy định gói cước chính.

2. Hướng dẫn sử dụng

- Hết 6 chu kỳ hệ thống tự động gia hạn khuyến mại với cước phí là 540.000 đồng

- Để kiểm tra lưu lượng data: KTTK gửi 191

- Để kiểm tra số phút gọi, tin nhắn: Bấm gọi *102#

- Để hủy gia hạn: soạn HUY [tên gói] gửi 191.

- Để hủy gói cước: soạn HUYDATA gửi 191.

 

VII. 12F90: 1.080.000/360 ngày

1. Chính sách gói cước

- Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, 15 phút gọi ngoại mạng, 250 tin nhắn nội mạng, 5GB data, chu kỳ 30 ngày * 12 chu kỳ.

- Khi hết số phút gọi miễn phí, cước tính theo gói cước chính, hết 5GB data truy cập truy cập theo gói MI chính (nếu có), trường hợp không sử dụng gói MI chính sẽ dừng truy cập.

- Chính sách giá cước khác tính theo quy định gói cước chính.

2. Hướng dẫn sử dụng

- Để kiểm tra lưu lượng data: KTTK gửi 191

- Để kiểm tra số phút gọi, tin nhắn: Bấm gọi *102#

- Để hủy gia hạn: soạn HUY [tên gói] gửi 191.

- Để hủy gói cước: soạn HUYDATA gửi 191.

 

VIII. XL50: 50.000 vnđ/30 ngày

1. Chính sách gói cước

- 50.000 đồng có 5GB data truy cập internet, chu kỳ 30 ngày.

- Hết 5GB data truy cập theo gói MI chính (nếu có), trường hợp không sử dụng gói MI chính sẽ dừng truy cập.

- Chính sách giá cước khác tính theo quy định gói cước chính.

2. Hướng dẫn sử dụng

- Hết 30 ngày hệ thống tự động gia hạn khuyến mại với cước phí là 50.000 đồng

- Để kiểm tra lưu lượng data: KTTK gửi 191

- Để hủy gia hạn: soạn HUY XL50 gửi 191.

- Để hủy gói cước: soạn HUYDATA [tên gói] gửi 191

Viettel ngày càng có nhiều gói cước, chương trình khuyến mãi dành cho thuê bao di động trả trước, thuê bao di động trả sau, giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn phù hợp với chi phí và mục đích sử dụng của mình

Di động trả trước viettel, di dong tra truoc viettel, di dong tra sau viettel, di động trả sau viettel

Zalo
Gọi điện SMS Chỉ đường
Hotline: 0983050909